شروع ثبت نام دوره عالی HSE با محوریت گامی به سوی اشتغال پایدار

پس از برگزاری دوره های متوالی HSE و آموزش بیش از 40هزار نفر ساعت و نیز برگزاری چهار دوره متوالی HSE با توجه به درخواستهای رسیده، برگزار می شود: هفتمین دوره ...

ازدواج عایشه با طلحه ازدواج علی ضیا ازدواج علی و فاطمه ازدواج عمر و دفنه