ترجمه و معنای گنجشگ به عربی فارسی-عربی در فرهنگ لغت اصطلاحات ...

ترجمه و معنی گنجشگ در فرهنگ لغت فارسی-عربی ... مربوط به چوب درخت زبان گنجشک [عمومی], رمادي. گنجينه [عمومی], خزانة. گنجينه [عمومی], خزانة , قاموس المعاني , کنز.

download youtube app for android phone download youtube app for android tablet download youtube app for android tv charge 2 reset to factory settings