سفیر ایران استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهوری ایتالیا کرد

24 سپتامبر 2018 ... ۲۰/۰۶/١۳۹۷ رم - ایرنا - 'حمید بیات' سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، استوارنامه خود را تسلیم 'سرجو ماتارلا' رئیس جمهوری این کشور کرد.

انتخابات مجلس 86 انتخابات مجلس 82 مجلس الحكومة 8 يناير 2015 مجلس الحكومة 8 ماي 2014