آیت الله #بهجت (ره) : نماز مثل لیمو شیرین است، هرچه از اول وقت دور شود ...

آیت الله #بهجت (ره) : نماز مثل لیمو شیرین است، هرچه از اول وقت دور شود تلخ تر مےشود . هر که عادت به تاخیر نمازها کرده، خود را برای تاخیر در امور زتدگی آماده کند!!

احسان علیخانی رمضان 93 احسان علیخانی زن دارد احسان علیخانی زنش احسان علیخانی زن گرفت