نگهداری تغذیه و تکثیر مرغ عشق - اهواز قناری و مرغ عشق

مرغ عشق یک پرنده زیبا و با احساس با قیمتی واقعا کم , سروصدایی واقعا زیاد ... نزاع در بین مرغ عشق نر و ماده بسیار دیده میشه مخصوصا از زمانی که جوجه ها حدود ده روزه بشن ..... و مدتیه که دو تا جوجه مرغ عشق که حدودا 20 روزه هستند جهت دستی کردن تهیه کردم.

games zombie vs plants games zuma deluxe games zoo games zuma free download