مرور یک داستان قدیمی - روزنوشته های محمدرضا شعبانعلی

این داستان را همه شنیده‌ایم. اما به نظرم هم‌چنان ارزش خوانده شدن دارد. چون می‌تواند اهمیت همدلی در ارتباط و مهارت ارتباطی را به ما یادآور شود و کمک کند تا مفهوم همدلی.

احمدی نژاد 96 می آید احمدی نژاد 92 احمدی نژاد انتخابات 96 احمدی نژاد و انتخابات 96

زیباترین حکایت‌های کوتاه و پندآموز | ستاره

حکایت‌های کوتاه و پندآموز به سادگی درس اخلاق می‌دهند. حکایت‌ها داستان‌های ساده هستند که در آنها مردم گفتار و کردار روزانه خویش را در شخصیت‌های حکایت می‌بینند، با آنها ...

آهنگ فیلم خشم و هیاهو آهنگ فیروز آهنگ فاطمه غرار آهنگ فیروز قندوزی