احکام وقت نماز - توضیح المسائل - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع ...

مسأله ۷۳۰ اگر به واسطه مانع شخصی مانند نابینایی یا در زندان بودن نتواند در اوّل وقتِ نماز به داخل شدنِ وقت یقین کند، باید نماز را به تأخیر بیندازد تا یقین یا اطمینان ...

تعویض مودم ایرانسل تنظیمات مودم ایرانسل وایمکس تعمیر مودم ایرانسل تنظیمات مودم ایرانسل bm632w